ТЕРМОПОМПИТермопомпа Daikin ERLQ-CV3
 
Енергийно ефективна система само за отопление, базирана на технологията на термопомпа въздух-вода
Външното тяло извлича топлина от външния въздух дори при -25℃
Най-добра сезонна ефективност, осигуряваща най-големи икономии на текущите разходи
Инверторно управляем компресор с плаващ ротор


Термопомпа Panasonic A2W WH-MXC12D9E8
 
Термопомпена система Panasonic AQUAREA T-CAP „Въздух-Вода“ тип моноблок, запазваща 100% капацитет при -15°C без нагревател
Изходяща температура на водата 55°C, при -20°C
Ел. консумация при отопление – 1.90 kW
Температурен диапазон на работа: -20 до +35
Трифазен модел

Термопомпа LG HM091M Монофазна
 
Охлаждане и отопление по наистина компактен начин
Мощен постояннотоков двигател без четки
Високоефективна водна помпа
Енергоефективност при -20°C
Подобрен топлообменник